Är du intresserad av att bekanta dig med finländsk fantastik i novellform, men kan ingen finska är utbudet minst sagt magert. I år har dock två förlag i Finland bestämt sig för att presentera ett urval finländska fantastiknoveller på svenska!

[Pärmen på Trollguld och andra berättelser.]Först ute var förlaget Osuuskumma, som redan på våren publicerade antologin Trollguld och andra berättelser. Boken är redigerad av Saara Henriksson och Christine Thorel som också är med med var sin novell; översättningen är av Linn Wilhelmsson. Samlingen innehåller tio noveller av tio författare, alla noveller publiceras för första gången på svenska och bland skribenterna finns såväl nyare namn som sådana som redan fått romaner utgivna. Förutom Henriksson och Thorell får vi noveller av Samuli Antila, Maija Haavisto, Taru Kumara-Moisio, Taru Luojola, O.E. Lönnberg, J.S. Meresmaa, Mia Myllymäki och Kari Välimäki.

Läs mer om Trollguld och andra berättelser på förlagets webb där du också kan köpa antologin som inbunden fysisk bok eller e-bok. Är du på väg på årets Swecon eller Finncon kan du också köpa boken där.

[Pärmen på En svart saga och andra skräckberättelser från Finland.]Lämpligt till Swecon publicerade förlaget Nysalor antologin En svart saga och andra skräckberättelser från Finland. Som namnet säger rör vi oss här på lite mörkare stigar. Boken innehåller sex noveller och en artikel. Tre av novellerna är äldre finlandssvenska texter som publiceras i nytryck (två av Zacharias Topelius och en av Fredrik Berndtson) och resterande tre är nya finska noveller som här utges för första gången i svensk översättning (av Lucilla Lin, Toni Saarinen och Tuomas Saloranta). Antologin är redigerad av Matti Järvinen som också skrivit bokens artikel Den finländska skräcklitteraturens historia i korthet. De finska novellerna är översatta av Heidi Nyblom Kuorikoski och Ben Roimola.

En svart saga och andra skräckberättelser från Finland kan beställas från förlagets webbplats och kommer också att finnas till salu på bl.a. Swecon och Finncon.

Recensioner av såväll Trollguld och andra berättelser som En svart saga och andra skräckberättelser från Finland är på kommande här på Enhörningens webb (tag kontakt om du är intresserad av att recensera någondera boken).