Kaj Korkea-aho och Maria Turtschaninoff har idag (1.6) fått motta Stiftelsen Längmanska kulturfondens pris till finska författare som skriver på svenska. Prisutdelningen skedde vid Svenska ambassaden i Helsingfors. Prissumman är 9 000 € för vardera författare.

Turtschaninoff är knappast okänd för Enhörningens läsare och de flesta av oss går väl och väntar på augusti och utgivningen av hennes nästa roman Breven från Maresi. Men också Kaj Korkea-ahos berättelser lär vara kryddade med fantastik. så här skriver stiftelsen om Korkea-aho i prismotiveringen:

”För ett författarskap som med skarp blick tränger in i psykets labyrinter och blottlägger hur svårt vi människor har att kommunicera med varandra och hur grymma konsekvenserna kan bli då vi tiger, förtränger och förnekar. Kaj Korkea-aho leker med de litterära genrerna och han leker också med läsarna: först placeras dessa i en välbekant samtid för att i nästa stund föras in i det övernaturligas skräckinjagande värld.”

Korkea-ahos senaste roman Onda boken (Schildts & Söderströms, 2015) berättar om litteraturstudier som leder till en diktsamling som är farlig för läsaren. Beklagar för det ultrakorta synopsiset, men romanen står väntande i min bokhylla, så jag får gå efter det jag hört om boken och det som bakpärmen låter förstå om berättelsen.

Stiftelsen Längmanska kulturfondens prismotivering för Turtschaninoff berättar följande:

”Maria Turtschaninoff har både förnyat fantasylitteraturen i Svenskfinland och fått internationellt erkännande. Hennes författarskap präglas av feministiska och genusmedvetna perspektiv, hon leder skickligt läsaren in i främmande världar, kombinerar i tid och rum det välkända med det okända och utforskar så identitet, ondska och kärlek.”

Enhörningen ber att få gratulera Kaj Korkea-aho och Maria Turtschaninoff!

Maria Turtschaninoff och Kaj Korkea-aho mottar prisen.

Maria Turtschaninoff (andra fr. v.) och Kaj Korkea-aho (tredje fr. v.) vid prisutdelningen i Sveriges ambassad. Längst ut till vänster kulturfondens styrelseledamot Eva Haettner Aurelius och längst ut till höger kulturfondens ordförande Anders Söderholm. Tack till ambassaden för bilden.

Läs mer om Maria Turtschaninoff på hennes officiella webb och mer om Kaj Korkea-aho på Schildts & Söderströms webb.

Källor: