[Pärmen på The Face in the Door and Other Stories]

The Face in the Door and Other Stories
Författare: A.R. Yngve
Förlag: eget förlag, boken kan köpas på CafePress, som e-bok från Wela Förlag.
Utgivningsår: 2006
Författarens hemsida finns på http://yngve.bravehost.com.

The Face in the Door and Other Stories är en samling med 13 skräcknoveller med inslag av science fiction eller fantasy och humor. Tolv av novellerna har publicerats tidigare i diverse tidskrifter (både tryckta och elektroniska) och samlingar på svenska och engelska i länder allt från från Sverige till Indien och Kina. En novell, Remember, är hittils opublicerad.

A.R. Yngve är utan tvekan en utmärkt novellförfattare. Trots att han är en svensk författare, skriver han ofta på engelska, både då det gäller hans noveller och romaner. Trots att ett något begränsat språk i vissa fall förefaller inverka ofördelaktigt på hans verk (se recension på hans The Argus Project), är så inte fallet här. I samtliga noveller är hans engelska utmärkt både ur ett språkligt och stilistiskt perspektiv. Novellsamlingen som helhet är både välbalanserad och välskriven. Trots att någon novell kanske inte faller just mig i smaken är de flesta ett nöje att läsa. The Face in the Door and Other Stories är en samling som verkligen ger mersmak. Nedan kort om handlingen i några av novellerna.

The Face in the Door handlar om någonting vi alla säkert är bekanta med, nämligen kvistansikten I träpaneler. Närmare bestämt handlar det här om demoniska ansikten i dörrar från en fabrik i England som oförklarligt förorsakar människors död. Novellen är verklighetstroget skriven i första person med relaterade e-postmeddelanden, telefonkonversationer och besök hos föreningen Dörrstopparna (The Doorstop Society) i England som har kommit de demoniska dörrarna på spåren. Yngve blir i novellen intresserad av deras verksamhet och börjar följa med den, för att till sist bli inblandad i jakten på dörrarna från helvetet. En suverän berättelse som är riktigt kuslig läsning.

I Grisham’s World är hälften av alla invånare i USA advokater. Varje vanlig människa som överhuvudtaget har möjlighet till det ser till att ha en advokat med sig då de går ut, till jobbet, butiken, vart som helst. Det här är nödvändigt, för man kan aldrig veta när någon annans advokat hittar en orsak att väcka åtal mot en. Önska ingen god morgon med fel tonfall, det kan stå dig dyrt! Huvudpersonen i berättelsen, herr Chang får nog av juristerna som likt iglar följer sina klienter överallt och börjar ifrågasätta systemet. Till slut lyckas han genom sitt eget vittnesmål inför domstol övertyga majoriteten av juristerna att det finns så gott som obegränsade möjligheter att väcka åtal för lidande förorsakat under Vietnamkriget. Det blir en massexodus av jurister till Asien, men Vietnameserna är inte så mottagliga. De gräver fram sina gamla Kalashnikovs ur gömmorna och avrättar hela bunten. En god jurist är en … Nåja, samhällskritik i högsta grad, och en riktigt roande berättelse.

Handlingen i The War behandlar ett destruktivt krig mellan jämnstarka parter i vad som förefaller en avlägsen framtid där man får intrycket att en stor del av mänskligheten är utplånad. Slutklämmen är ett suveränt drag av Yngve, det handlar om en vårnadstvist mellan föräldrarna där barnen de slåss om igen som så vanligt blivit i kläm och lidande. Ytterligare en samhällskritisk sf-novell som är verkligt läsvärd och ger upphov till tankar.

Det är enkelt att driva med fantasy- och science fiction-fanatiker. Det gör Yngve framgångsrikt i A Funny Thing Happened on the Way to Walhalla. Steve Regbeck har köat hela natten för att få biljetter till filmpremiären av The Hobbit. Han håller precis på att komma fram till kassan när hans chef ringer och tvingar honom på jobb. Han arbetar på ett forskningsinstitut där de experimenterar med fluktuationer i tidsrymden. En olycka äger rum, och Steve transporteras någonstans långt tillbaka i tiden. Till hans eget Midgård, är han övertygad om. Han träffar på vikingar som talar fornnordiska (en gångbar version av det i alla fall), och målar för sig själv upp planer för hur han kan hjälpa och utveckla samhället. Allt vikingarna vill är dock att deras skörd inte ska gå om intet, och de har precis fått en gåva från gudarna i Stiv Stjernemann …

Liksom i den föregående novellen behandlar Yngve resor i tiden också i till exempel Remember och K.C. and the Sunshine World. Den senare behandlar dessutom ett i skräcknoveller populärt tema, galenskap. Det här gör Yngve i regel med bravur, i den här novellen liksom även i Nightmare Nomer Six och Physical Terror. Den sistnämnda behandlar också ett populärt tema inom sf-litteratur, astronomi och teoretisk fysik, nämligen universums utvidgning, huruvida den ökar eller avtar samt energibalansen i universum. Dessa tema återkommer även i andra av Yngves noveller.

Avslutningsvis kan man summera med att novellsamlingen innehåler en mångfald olika tema, och i flera fall lyckas vara både kuslig, rolig och samhällskritisk med science fiction och fantasy som medium. Yngve kommer till sin rätt då han skriver noveller, The Face in the Door and Other Stories kan verkligen rekommenderas!

-Jan Ray- 8.7.2006