Årets Finncon hålls i Jyväskylä, närmare bestämt i universitetets huvudbyggnad (plus några byggnader där omkring). Adressen är Seminaarinkatu 15 och närmare info finns på conens webbplats.

Bland de t.o.m. nio (!) parallella programspåren finns naturligtvis också några programpunkter på svenska.

På lördagen kl. 13.00 i programsal C5 berättar Carolina Gomez Lagerlöf om Selma Lagerlöf, sagotanten.

På söndagen kl. 11.00 diskuterar Johan Bergman och Mats C. Nyman om läsandets olika praktiker, bl.a. hur komma igång och hur läsa mer än sina vänner. Den som läst flest böcker vinner hålls i byggnaden Lyhty, som ligger närä conens huvudbyggnad.

Den tredje och sista programpunkten är föredraget Från lek till verklighet, där Emily Häggdahl Lund berättar om bakgrunden till sin fantasyroman Imagnatio. Också den här hålls i Lyhty men kl. 16.00. Emily har förhoppningsvis också böcker till salu.

Hela Finnconprogrammet finns på 2024.finncon.org/ohjelma.