Nebulavinnare 2007 i kategorin bästa romanen

[Pärmen på Seeker]

Seeker
Författare: Jack McDevitt
Förlag: Ace
Utgivningsår: 2005
ISBN 9780441013753 (pocket)
Författarens hemsida finns på www.sfwa.org/members/McDevitt/.

”The station was exactly where Alex said it would be, on the thirtheenth moon of Gideon V, a gas giant with no special characteristics to recommend it other than it circled a dead star rather than a sun. It was in a deteriorating orbit, and, in another hundred thousand years, according to the experts, it would slip into the clouds and vanish. In the meantime it was ours.”

Här har vi element av gammal god space opera. Den som känner till James Folletts legendariska hörspel Earthsearch (på finska Maata etsimässä – sänd i mitten av 80-talet) vet precis vartåt det lutar och kommer troligen att uppleva trevligt nostalgiska stunder när han läser Seeker. Det handlar nämligen om samma sak: att söka efter en koloniserad planet som sedermera försvunnit eller glömts bort (fast i Earthsearch var det ju precis tvärtom – där sökte man ju efter den enda okoloniserade planeten: Jorden).

Alex Benedict och Chase Kolpath är antikvitetshandlare som specialiserar sig på särskilt sällsynta rymdföremål (ett slags wenzelhagelstammar i rymddräkt så att säga). Någon kunde påstå att de bara plundrar gamla rymdvrak och sedan säljer sitt byte. Åtminstone tycker man så på museiverket. I varje fall hamnar en plastbägare i deras händer och när de undersöker vidare visar det sig att bägaren är från det tredje årtusendet och därför ungefär 9000 år gammal. Bägaren har hört hemma i rymdfarkosten Seeker och det är när de får reda på detta som saker och ting börjar bli väldigt intressanta. Seeker är nämligen en av de farkosterna som fraktade margolianerna till deras nya hemplanet Margolia – den försvunna kolonin.

Detta leder till en enormt lång och mångfacetterad jakt efter Seeker – och sedan hela Margolia, en jakt som för Kolpath runt hela galaxen och även utanför den mänskliga hegemonins gränser ända till den enda upptäckta främlingsrasens planeter. McDeever beskriver processen tämligen väl och han förstår hur man balanserar en berättelse och gör även potentiellt långtråkiga steg ganska intressanta och underhållande. Många av hans deduktioner och påhitt är inte alls dumma utan rent av riktigt övertygande.

För det mesta. Men man undrar ju lite varför, trots att ingen talat engelska på tusentals år, så gott som allas namn är helt vanliga engelska namn. Och jag måste säga att det på cirka tio tusen år skett förbluffande få och betydelselösa vetenskapliga och teknologiska omvälvningar. Brottsintrigen som först verkar enormt lovande och medför suspens och en viss spänstighet i det hela visar sig till slut vara totalt onödig och påklistrad och bara försvagar handlingen. Det är faktiskt helt tillräckligt intressant med Margolias öde.

Tematiskt har Seeker likheter med Burn (och vid närmare eftertanke tangerar alla fyra vinnare samma tematik: det yttre hotet, hur samhället reagerar, hur individen klarar sig, hur vi bör fortsätta vidare – ett sammanträffande blott? eller är 9/11 det enda som en amerikansk sf-författare fortfarande har i tankarna?). I båda har vi folk som vill isolera sig på sin egen planet och där skapa sin egen värld, långt borta från de feltänkande. Så värst långt orkar McDevitt inte utveckla denna i och för sig viktiga tematik, för honom är jakten och rymdäventyret betydligt viktigare. Låt gå. Och här måste det erkännas att riktigt hisnande öden och äventyr har McDevitt konstruerat visavi den försvunna planeten Margolia – här hittar vi en veritabel kosmisk sense of wonder av rang.

Vad som gäller prosa är McDevitt ingen stor stilist men allt som allt är Seeker trevlig sommarunderhållning, inte just mera. Ibland räcker det mera än väl. Som till exempel i det här fallet.

-Petri Salin- 25.9.2007

Recensioner på de övriga Nebulavinnarna 2007 hittar du genom dessa länkar: