Hugovinnare 2005 i kategorin bästa sf-relaterade boken

[Pärmen på The Cambridge Companion to Science Fiction]

The Cambridge Companion to Science Fiction
Författare: Edward James & Farah Mendlesohn (red.)
Förlag: Cambridge University Press
Utgivningsår: 2003
ISBN 0 521 81626 2 (inbunden), ISBN 0 521 01657 6 (mjuka pärmar)

För den med till och med enbart ett litet intresse för det vetenskapliga studiet av science fiction räcker det med en glimt på innehållsförteckningen och artikelförfattarna i The Cambridge Companion to Science Fiction för att bli imponerad. Med namn som John Clute, Brian Attebery, Veronica Hollinger och Gwyneth Jones är det svårt att inte ha förväntningar. Cambridge Companion i titeln säger förstås också sitt och att boken i år fick motta Hugo-priset för bästa sf-relaterade bok talar för att den dessutom gått hem hos de verkliga sf-fansen.

The Cambridge Companion to Science Fiction är för att ta det kort uppdelad i tre delar. Den första delen är en historisk del som gör en översikt över genren med början redan innan genren officiellt kom till. I artiklar uppdelade i magasineran, New Wave och 1960–1980 samt från 1980 till nutid ges läsaren en överblick över genrens historia som väl presenterar ämnet även för den oinsatta. I denna del får även tv och film samt science fiction genren och dess utgivare egna kapitel vilket ger en mycket helgjuten bild. Bokens andra del tar upp kritiska infallsvinklar som marxistisk teori, feministisk teori, postmodernism och queer teori. Dessa artiklar belyser de många möjliga infallsvinklar genren både satts att belysa och öppnats upp med. Artiklarna visar med andra ord på science fictiongenrens möjlighet att vara en aktiv partner i moderna debatter i dagens samhälle något som också i sin tur kommit att påverka genrens utveckling och form överlag. Feministiskt tänkande är bl.a. något som idag genomsyrar genren på flera plan. Bokens tredje och sista del slutligen är en samling av artiklar om sub-genres och teman i science fiction. Dessa artiklar ser närmare på allt från space opera till religion i science fiction och bland texterna borde de flesta hitta något av intresse. Här kommer också teman som utopier och antiutopier upp samt politik och science fiction och science fiction och etnicitet. Artiklarna rör sig med andra ord mellan flera olika områden och visar på detta sätt tydligt på genrens många möjligheter och möjliga samtalspartners.

Som presentationen ovan visar finns det mycket som talar för The Cambridge Companion to Science Fiction som ett mångbottnat introduktionsverk till science fiction. Artiklarna genom hela boken håller en hög kvalitet och ger läsaren inte bara en god ingång till de olika ämnena utan tar också upp en hel del av den relevanta litteraturen inom de olika områdena. Som läsare kan man visserligen alltid fråga sig varför en viss skribent valts ut eller ställt upp på att skriva om just ett visst ämne när det helt klart också finns andra namn man kunnat vända sig till. Genom att alla bokens författare emellertid framstår som insatta i science fictiongenrens hela område och visar på en klar expertis är detta ingen verklig kritik. Den känsla boken slutligen för med sig är ett hopp om att science fictiongenren och dess många möjligheter ska komma att bli ett mera erkänt faktum inom den akademiska världen men att genren inte för den delen för läsaren ska komma att tappa sin sense of wonder.

-Sofia Sjö- 13.9.2005

Recensioner på de övriga skönlitterära Hugovinnarna 2005 hittar du genom dessa länkar: