[Pärmen på Stranger Things Happen.]

Stranger Things Happen
Författare: Kelly Link
Utgiven av förlaget Small Beer Press (http://www.lcrw.net/).
Utgivningsår: 2001
ISBN 1-931520-00-3
Författarens webbsida finns på http://www.kellylink.net.

Hur kunde man karakterisera Kelly Links noveller? De är roliga och vitsiga, men de är mera än så. De är oroväckande och skrämmande, men de är mera än så. De är subtila och mångtydiga och motstår ens lama försök att tolka dem. De är kroppsliga (fulla av syftningar till kroppsdelar: ben, ögon, näsor) men ändå dunlätta och fulla av esprit. De är intelligenta och civiliserade och lärda utan att vara tråkiga eller pedantiska. De är psykologiskt skarpa och rent av skärande och därför allmängiltiga. De måste läsas långsamt så att nyanserna får växa fram och får växa vidare efter läsningen. Novellerna är såtillvida lika att de ganska långt handlar om samma saker, men detta har ingen inflatorisk verkan på läsandet, snarare tvärtom. Novellerna stöder varandra och gör varandra fylligare.

Strukturmässigt är de flytande, diffusa, ofta närmast amorfiska, vilket borde irritera mig men gör det inte. Novellerna är inte alls, trots att de så verkar, kaotiska utan de följer sin egen logik, Links inre logik, en logik som jag i min naturvetenskapliga rationalitet omöjligtvis kan förstå men ändå accepterar totalt. Denna främmande, ytterst kvinnliga logik fascinerar mig enormt. Ett antal av novellerna har jag läst igenom två gånger. Den andra läsupplevelsen är lika stark som den första, inte värst mycket klarare men lika stark. Ibland till och med starkare. Jag vet vart novellen är på väg – eller tror mig veta – men ändå är resan och målet en överraskning.

Carnation, Lily, Lily, Rose handlar om en död man som bor på ett hotell vid havsranden och skriver brev till sin hustru vars namn han inte riktigt vill komma ihåg. Vad har hänt? Hur dog han? Varför är han här? Vad är detta underliga, hotfulla hav som retirerar när han närmar sig det? Och postlådan vid havet – får hans hustru breven han lägger i postlådan varje dag? Varför kan han inte komma ihåg namn? Ens sitt eget? Men särskilt hennes namn? Vad har han gjort i sitt liv som är så hemskt att han måste igenomgå detta förskräckliga limbus? Detta ger novellen inte ett direkt svar på men Link skänker oss ett antal ledtrådar, kanske. The Specialist’s Hat är en spökhistoria om barn och det underliga huset som de bor i och någon som tidigare har bott i huset. Och är död. Och är deras babysitter. Kanske. I huset har det även bott en obskyr författare och världsresenär som hämtat med sig en högst ovanlig hatt. Eller kanske han själv har tillverkat hatten. Och vems tänder är det som hatten är dekorerad med? Författaren är kanske babysitterns far, kanske inte. The Specialist’s Hat är en fascinerande spökhistoria (tämligen lik filmen The Others) där det är svårt att bestämma vem det är som är spöket. Ifall ett sådant existerar i berättelsen. Berättelsen innehåller oroväckande implikationer, särskilt oroväckande för att själva novellen verkar så oskuldsfull. Flying Lessons är en medeltida riddarromans. Nej. En modern saga. Nej. En antik gudaberättelse. Nej. En kontemporär kärleksberättelse. Nej. En neilgaiman-novell. Nej. Orfeus och Euridice. Nej. Ja. Allt detta men ändå helt Kelly Link.

Det som gör dessa noveller så starka är att det är svårt att säga precis vad det är som händer eller precis vad det är som är så skrämmande. Eller roligt. Vilket gör läsupplevelsen intressant. Link gillar att skriva om klassiska sagor och myter. Flera av hennes noveller baserar sig på äldre texter. Hon finner det mytologiska hos det vardagliga och det vardagliga hos det mytologiska. Två aspekter som mycket väl kan vara samma sak. Ibland kommer man på texten som ligger bakom texten och detta berikar läsupplevelsen. Det är faktiskt ganska roligt att försöka lista ut vilken text hon använt sig av, hur hon har varierat urtexten och varför. Och varför hon har valt just denna text. Novellerna fungerar ypperligt även utan speciella förhandskunskaper.

Links noveller är varma och visa och humana och förståelsfulla. Definitivt ett namn att sätta bakom örat.

-Petri Salin- 16.7.2002