Petter Skult med avhandlingen i förgrunden.
Petter Skult håller sitt öppningsanförande. I förgrunden har vi själva avhandlingen. (Klicka på bilden för en större version)

Igår disputerade Petter Skult vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi med avhandlingen The end of the world as we know it: theoretical perspectives on apocalyptic science fiction. Avhandlingen var inom ämnet engelska språket och litteraturen.

I sin avhandling diskuterar Skult vad postapokalyptisk litteratur är och föreslår en ny litterär teori för att bättre kunna hantera postapokalyptisk science fiction. I avhandlingen analyseras bland annat Cormac McCarthys roman The Road (översatt till svenska som Vägen) och Margaret Atwoods MaddAddam-trilogi (Oryx and Crake, The Year of the Flood och MaddAddam hela trilogin finns översatt till svenska som Oryx och Crake, Syndaflodens år och MaddAddam).

Under disputationen prisade opponent professor Adam Roberts (jo, samma person som också skriver science fiction och har varit hedersgäst på bl.a. Swecon 2008 och forskarhedersgäst på Finncon 2009) avhandlingen och förde en riktigt intressant diskussion med disputanden.

Från vänster: opponent Adam Roberts, kustos Anthony Johnson och disputand Petter Skult.
Till vänster professor Adam Roberts, opponent, i mitten professor Anthony Johnson, kustos, och till höger Petter Skult, snart science fiction-doktor. (Klicka på bilden för en större version.)

Som det brukar vara med doktorsavhandlingar här i Finland går också Petter Skults avhandling att ladda ner helt fritt, adressen för nedladdningssidan är www.doria.fi/handle/10024/168350?locale=lsv.