Jakob Löfgren

Jakob Löfgren

Fredagen den 26 januari disputerar Jakob Löfgren vid Åbo Akademi med avhandlingen  …And Death proclaimed ‘Happy Hogswatch to all and to all a good night’ – Intertext and Folklore in Discworld-fandom.

Jakob är bekant från programpunkterna vid många fantastikevenemang, bl.a. berättade han om sin doktorsavhandling på Fantastik 2014 då verket ännu var under arbete. Nu är då avhandlingen klar och snart har finländsk fandom ytterligare en fantastikdoktor.

Avhandlingen, som är gjord vid ämnet nordisk folkloristik, behandlar fankultur kopplad till Terry PratchettsDiscworld-böcker. Jakob har speciellt undersökt den årliga Hogswatch-festen som hålls i staden Wincanton i Storbritannien. Hogswatch kan sägas vara Discworld-världens motsvarighet till vår jul, men i Wincanton är Hogswatch mer av en Discworld-con med olika slags programpunkter och naturligtvis gemytligt festande mellan Discworld-fans.

En av Wincantons officiella vänorter är staden Ankh-Morpork ur Discworld, så den lilla staden har mer eller mindre helhjärtat gått in för Discworld-fandom.

Pärmen på Jakob Löfgens avhandling ...And Death proclaimed ‘Happy Hogswatch to all and to all a good night’ – Intertext and Folklore in Discworld-fandom.Allt detta behandlas i Jakob Löfgrens avhandling som också innehåller följande fyra återpublicerade artiklar:

  • Death and a Pickled Onion – The construction of fan culture and fan identity in the Hogswatch celebration of Wincanton
  • “Thank you so much for keeping all of us in the Emporium gainfully employed” – The Relationship between Fan and Merchant in the Wincanton Hogswatch Celebration
  • ‘It’s a Good Job Nobody Mentioned Hedgehogs’: The Use of Narratives in Discworld Fandom
  • “The scythe is the bit that I actually made” – Folk art as expressions of fandom

Disputationen äger rum 26.1.2018 kl. 13 i auditorium Salin, Axelia, Biskopsgatan 8, Åbo. Har du inte möjlighet att delta i disputationen, men är intresserad av avhandlingen kan du ladda ner den helt gratis och lagligt från Doria.

Källor:Åbo Akademis pressmeddelande om disputationen
Jakob Löfgrens avhandling