[Affischen för Arrival.]


Regi: Dennis Villeneuve
Manus: Eric Heisserer; baserad på novellen
Story of your life av Ted Chiang
Musik: Jóhann Jóhannsson
I huvudrollerna: Amy Adams, Jeremy Renner och Forest Whitaker
Längd: ca 117 min.
Ursprungsland och -år: USA, 2016
Åldersgräns: 12
Recensionsformat: film
Filmens webbsida
Om filmen på IMDb

Filmen Arrival bygger på Ted Chiangs novell Story of your life. Novellen är en tankeväckande historia om språk och mötet med den andra. Det är inte en novell om vilken man direkt tänker att det här kan bli en bra film. Och det påstår jag trots att jag läste novellen efter att jag såg filmen. Ändå är det just det Arrival är, en bra film. Men är filmen också en bra bearbetning av novellen?

I både Arrival och Story of your life är huvudkaraktären språkvetaren Louise Banks. Både film och novell handlar för det första om Banks’ minnen av sin dotter och för det andra om hur utomjordingar anländer till jorden och hur man försöker lära sig att förstå dem, deras språk och orsaken till att de anlänt. I både film och novell står språket i centrum och tanken på språket som något som påverkar hur vi upplever världen är en central poäng. Men medan novellen fokuserar på i första hand de amerikanska vetenskapsmännens möte med utomjordingarna sätter filmen händelserna i ett mycket mera globalt perspektiv. Det här gör Arrival till inte bara en tankeväckande film, utan också en stark visuell upplevelse.

En stor skillnad mellan Arrival och Story of your life är det fokus som sätts på utomjordingarnas farkoster i Arrival. Medan i Chiangs novell forskarna helt enkelt stiger in ett tält som byggts runt den lins genom vilken man kommunicerar med utomjordingarna, eller heptapoderna som de snabbt börjar kallas (på grund av sina sju ben), blir mötet med utomjordingarna i Arrival en mycket större upplevelse. Utomjordingarna finns inne i kapselliknande rymdskepp med egna gravitationsfält och utomjordingarna ses endast genom ett en genomskinlig vägg. I och med att rummet eller utrymmet på andra sidan är fullt av gaser eller dimma är heptapoderna svåra att skönja innan de står strax invid glaset.

En annan viktig skillnad mellan film och novell är filmens globala perspektiv och fokus på hur mänskligheten reagerar på ankomsten av utomjordingarna. Här upplever jag att filmen på ett starkt och viktigt sätt kopplar an till dagens samhälle och frågor om gränsdragning, nationalism, rasism och överlag rädslan för den andra. Det här är inte ett nytt tema inom science fiction, men filmen visar hur science fiction har möjligheten att vara en kommentar till dagens och morgondagens samhälle. Det här breddade perspektivet gör det också möjligt att dra fler konsekvenser av den tidsrelativism som även Story of your life aktualiserar.

På många sätt är Arrival och Story of your life klassisk science fiction om mötet med det okända och vad det här mötet kan leda till. Men Chiangs förmåga att gestalta komplexa tankar och idéer i novellens format har i Arrival på ett fungerande sätt inspirerat till en filmberättelse som bjuder på både visuella och intellektuella godbitar. Vid sidan om alla science fiction-actionäventyr erbjuder Arrival en välbehövd både tankemässig och känslomässig fördjupning.

-Sofia Sjö- 5.12.2016

Vill du läsa mer om Ted Chiang kan Enhörningen bjuda på såväl en artikel om honom som en novell av honom. -chefred.