Lars Jakobsson, Ola Larsmo, Steve Sem-Sandberg: Stjärnfall. Om Sf

[Pärmen på Stjärnfall]Petri Salin recenserar Lars Jakobssons, Ola Larsmos och Steve Sem-Sandbergs essäsamling Stjärnfall * Om Sf.

Läs mer